การประชุมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รูปแบบออนไลน์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30–16.30 น. นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ GoogleMeet การจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียว (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

You may also like...

ใส่ความเห็น