การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านโคราช

โรงเรียนบ้านโคราช จ.กาญจนบุรี ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ใส่ความเห็น

Previous post นิเทศน์ PISA STYLE โรงเรียนบ้านหลุมหิน
Next post การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565