การสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตามโครงการสร้างความปลอดภัย ส่งเสริมสุขอนามัยในสถานศึกษา

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนบ้านโคราช ประชุมออนไลน์การสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตามโครงการสร้างความปลอดภัย ส่งเสริมสุขอนามัยในสถานศึกษา

ใส่ความเห็น

Previous post การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนเด็กพิการเรียนรวม” ผ่านระบบ Zoom meeting
Next post การประชุมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รูปแบบออนไลน์