กิจกรรมค่ายศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น ป.4-5 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคราช

โรงเรียนบ้านโคราช จ.กาญจนบุรี

จัดกิจกรรมค่ายศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น ป.4-5 ที่มีความสามารถด้านศิลปะประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

ขอขอบพระคุณวิทยากรคนเก่ง

ครูประภัสสร วงษ์สนิท (ครูหมิว) และครูชาญณรงค์ นุษพรรณ์ (ครูโจ้ก)

จากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ที่สละเวลามาให้ความรู้และเทคนิคการวาดภาพสีน้ำแบบง่ายๆ แต่ได้ชิ้นงานที่น่ารักสดใสมากๆค่ะ

ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านโคราชทุกคนที่จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้นักเรียนของเรา

ขอขอบพระคุณผอ.พิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดค่ายศิลปะดีๆเช่นนี้ขึ้น

และท้ายที่สุด ขอขอบใจเด็กๆ นักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือและตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานที่น่ารักในวันนี้ค่ะ

You may also like...

ใส่ความเห็น