โรงเรียนบ้านโคราช ขอขอบคุณเทศบาลตำบลตลาดเขต ในการตัดแต่งต้นไม้และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด 19

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านโคราช ขอขอบคุณเทศบาลตำบลตลาดเขต ที่ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ภายในโรงเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยต่อนักเรียนภายในโรงเรียน พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

You may also like...

ใส่ความเห็น