โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยครูและนักเรียนช่วยกันคนละไม้คนละมือทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบในตอนเช้า

ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อโรงเรียนของเรา

ใส่ความเห็น

Previous post <strong>การนิเทศ</strong><strong> </strong><strong>ติดตาม การจัดกิจกรรม </strong><strong>Active learning </strong><strong>จากการประยุกต์ใช้หลักสูตร</strong>
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน แจ้งความคืบหน้าในการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์