“การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ”

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ในการประชุมวันนี้เป็นการมอบนโยบายการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแจ้งแนวทางปฏิบัติ กรอบระยะเวลาการยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การดำเนินนโยบาย My School Project ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...

ใส่ความเห็น