ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...

ใส่ความเห็น