โรงเรียนบ้านหลุมหินเข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง

21 มิถุนายน 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนายสมชาย ธรรมวิมลศิริ และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 คนเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ และแจกทรายอะเบท บริเวณ วัด โรงเรียน และร่วมพัฒนาแหล่งน้ำเสีย

กำจัดขยะ หรือภาชนะน้ำขัง ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง

ใส่ความเห็น

Previous post “การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ”
Next post ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2565