21 มิถุนายน 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนายสมชาย ธรรมวิมลศิริ และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 คนเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ และแจกทรายอะเบท บริเวณ วัด โรงเรียน และร่วมพัฒนาแหล่งน้ำเสีย

กำจัดขยะ หรือภาชนะน้ำขัง ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง

ใส่ความเห็น