#เกาะติดห้องเรียน โรงเรียนบ้านหลุมหิน

ชั่วโมงภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันนี้เรียนรู้แบบบูรณาการ ในกิจกรรมการอ่าน สอนโดยครูอารมณ์ แย้มศักดิ์

You may also like...

ใส่ความเห็น