#เกาะติดห้องเรียน โรงเรียนบ้านหลุมหิน

ชั่วโมงภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันนี้เรียนรู้แบบบูรณาการ ในกิจกรรมการอ่าน สอนโดยครูอารมณ์ แย้มศักดิ์

ใส่ความเห็น

Previous post คณะกรรมการประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหิน
Next post เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง