กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยครอบครัวมีสุข

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ได้จัดกิจกรรมระดับปฐมวัย หน่วยครอบครัวมีสุข👪
เด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกสนานในการทำกิจกรรมที่หลากหลาย

กิจกรรมหน่วยครอบครัวมีสุขทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหลักทั้ง 6 กิจกรรมหลัก โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้ถุงความสัมพันธ์และสมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา และได้เรียนรู้ถึงหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การปฏิบัติตนต่อญาติพี่น้อง เด็กๆ ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ อย่างมีความสุขและได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
#เรียนใกล้บ้านมีคุณภาพมีคุณธรรม
#โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

You may also like...

ใส่ความเห็น