โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา-2019”

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ร่วมกิจกรรมกับชุมชน โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสาหร่าย จัดกิจกรรมการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา-2019 ในครั้งนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น