โรงเรียนบ้านหลุมหินเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

24 มิถุนายน 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางบุญสม แช่มช้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด รณรงค์โรคไข้เลือดออก วันสิ่งแวดล้อม โดยรอบหมู่บ้านหลุมหิน พร้อมทั้งแจกทรายอะเบทให้กับชาวบ้าน และกลับมาร่วมกิจกรรมในโรงเรียน ประกวดชุดรีไซเคิล ให้ความรู้โทษของยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

You may also like...

ใส่ความเห็น