โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ร่วมเดินรณรงค์ในวันต้านยาเสพติดโลก

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจในเรื่องของยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

๒๖ มิถุนายน ประจำปี ๒๕๖๕

#เรียนใกล้บ้านมีคุณภาพมีคุณธรรม

#โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

You may also like...

ใส่ความเห็น