โรงเรียนบ้านซ่องเข้าโครงการฝึกอบรบวิชาชีพระยะสั้นในโรงเรียนครือข่ายกองทุนการศึกษาหลักสูตรงานช่อมรถจักยานและงานทำขนมไทย ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

You may also like...