โรงเรียนบ้านซ่องเข้าโครงการฝึกอบรบวิชาชีพระยะสั้นในโรงเรียนครือข่ายกองทุนการศึกษาหลักสูตรงานช่อมรถจักยานและงานทำขนมไทย ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

Previous post วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นำโดยนายศักด์ชาย ผิวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ พร้อมคณะคุณครู เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบงาน 4 ฝ่าย
Next post <a href="https://www.kan2.go.th/category/school/"><strong>รอบรั้ว ข่าวโรงเรียน</strong></a>