โรงเรียนวัดทุ่งสมอ

24 มิถุนายน 2565 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ร่วมเดินรณรงค์กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

24 มิถุนายน 2565 กิจกรรมวันสุนทรภู่

25 มิถุนายน 2565 ประชุมวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัย พ.ศ.2560 กับสมรรถนะเด็กประถมวัย 0 -5 ปี

You may also like...

ใส่ความเห็น