โรงเรียนวัดทุ่งสมอ

24 มิถุนายน 2565 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ร่วมเดินรณรงค์กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

24 มิถุนายน 2565 กิจกรรมวันสุนทรภู่

25 มิถุนายน 2565 ประชุมวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัย พ.ศ.2560 กับสมรรถนะเด็กประถมวัย 0 -5 ปี

ใส่ความเห็น

Previous post <a href="https://www.kan2.go.th/category/school/"><strong>รอบรั้ว ข่าวโรงเรียน</strong></a>
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก”