โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอรายงานความคืบหน้าในการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์

28 มิ.ย.65 ความคืบหน้าในการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก”
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวนขอขอบคุณ คณะวิทยากรจากหน่วยงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่อง “การจัดการขยะ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน” กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน