นิเทศติดตามและประเมินผล การดำเนินงานมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม

   วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพื่อการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดของโรงเรียน
    โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ได้ให้คำแนะนำ ดูแล และส่งเสริมในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป 

Previous post 28 มิถุนายน 2565 แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปีขาล โรงเรียนบ้านหลุมหิน ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำบุญที่วัดเขาจำศีล (บ้านหลุมหิน)
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน