โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมงาน 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอพนมทวน

วันศุกร์ ที่ 24 มิ.ย.65 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมงาน 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอพนมทวน

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน ที่ได้เข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน
Next post นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning /Pisa โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)