โรงเรียนวัดเบญพาด”พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติปี65”(1 กรกฎาคม 2565)

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2565
โรงเรียนวัดเบญพาด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนวัดเบญพาด นำคณะผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ พร้อมด้วยลูกเสือสำรอง ลูกเสือเนตรนารีสามัญ และลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2565
โรงเรียนวัดเบญพาด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนวัดเบญพาด

เพิ่มเติม.. Facebookโรงเรียนวัดเบญพาด

You may also like...