โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ จัดพิธีทบทวน และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

You may also like...