จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฏาคม

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฏาคม วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายจามร วรรณากาญจน์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และปฏิญาณตน ต่อหน้าพระประมุขคณะลูกเสือ แห่งชาติ

Previous post จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยประยุกต์ใช้สื่อวิดีทัศน์ สื่อเทคโนโลยีหรือเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนรู้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ