โรงเรียนบ้านสระลุมพุก กิจกรรมหน้าเสาธง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และ กิจกรรมวันสุนทรภู่ โดย นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะลุมพุก มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการเข้าร่วมกิจกรรม

You may also like...