โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

กิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17-24 มิถุนายน 2565

โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา และให้การดูแล นักเรียนในงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ต่อไป

Previous post กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”
Next post โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน