โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ทั้ง 4 รูป จากวัดบ้านทวน ที่ได้เข้ามาสอนการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ให้กับนักเรียน

โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ทั้ง 4 รูป จากวัดบ้านทวน ที่ได้เข้ามาสอนการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ให้กับนักเรียน

You may also like...