#เกาะรั้วโรงเรียน โรงเรียนบ้านหลุมหิน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยมหลังใหม่ เพื่อเพิ่มแก๊สออกซิเจนให้กับโรงเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่มากขึ้นในอนาคต

You may also like...