โรงเรียนบ้านหลุมหิน โรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์ ประชุมอบรมในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ทั้ง 4 รูป จากวัดบ้านทวน ที่ได้เข้ามาสอนการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ให้กับนักเรียน
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด “รับการนิเทศ ติดตาม การสอนกระบวนการ Active Learning และ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้คำถาม กระตุ้นทักษะการคิดให้ผู้เรียน” (5กค.65)