โรงเรียนบ้านหลุมหิน โรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์ ประชุมอบรมในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

You may also like...