โรงเรียนบ้านดอนมะขามปรับขยายระยะเวลาการเรียนการสอนแบบ On-hannd

เนื่องจากสถานกาณ์การ […]

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม จัดการประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19)

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 […]