โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอรายงานความคืบหน้าการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์

ความคืบหน้าการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์

Previous post #เกาะรั้วโรงเรียน โรงเรียนบ้านหลุมหิน
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม ตรวจ ประเมินการดำเนินงานมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม