โรงเรียนบ้านหลุมหิน ดำเนินการภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และนักเรียน