โรงเรียนบ้านหลุมหิน ได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยิ่งยืน

6 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน ได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยิ่งยืน จากนางสาวไอย์รินณ์​ จันทร์​แย้ม​ ผู้อำนวยการ​กลุ่ม​ส่งเสริม​จัดการศึกษา​ และคณะกรรมการการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรีเขต 2

โรงเรียนบ้านหลุมหินได้แสดงเอกลักษณ์ โรงเรียนสะอาด สภาพแวดล้อมดี อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

Previous post ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่มยนต์ยุวชนนานาชาติ METAVERSE IYMRC 2022
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด “ประเมินเพชรเสมากาญจน์2 ปี2565 ระดับSP Center พนมทวน 1“(6กค.65)