โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ นำนักเรียนทำแปลงเกษตร เน้นความพอเพียง เสริมสร้างทักษะชีวิต พร้อมปลูกฝังคุณธรรม

You may also like...