โรงเรียนวัดทุ่งสมอ

6 กรกฎาคม 2565 นางสาวอัจฉรี   จำนงกูล   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสมอ    พร้อมด้วย    คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งสมอ  ร่วมต้อนรับ นางสาวไอยรินณ์  จันแย้ม, นางไข่มุก  มีแสง, นายศุภภัทร์  มีแสง, นางลักขณา  หมดทุกข์  คณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินการดำเนินงานมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดทุ่งสมอ

You may also like...