วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

เชิญชวนคณะครูและนักเรียน แห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา และร่วมทำบุญเนื่องใน

วันอาสาฬหบูชาประจำปีการศึกษา 2565

ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 – 9.00 น. ณ วัดเขาจำศีล (บ้านหลุมหิน)

นักเรียนสวมชุดนักเรียน คณะครูสวมเสื้อสีขาว

***ร่วมทำบุญตามศรัทธา พร้อมทั้งตกแต่งต้นเทียนเข้าพรรษาในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

You may also like...