โรงเรียนบ้านหลุมหิน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2565

8 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน โดยครูนพมาศ จิตรประเสริฐ ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้นำเด็กหญิงเฉลิมรัตน์ แย้มน้อย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2565 โดยมีรายการแข่งขันคือ การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ผู้เข้าแข่งขัน ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2

You may also like...