โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

✍️กิจกรรมหน้าเสาธง

🗓️ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และ กิจกรรมวันสุนทรภู่ โดย นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะลุมพุก มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการเข้าร่วมกิจกรรม

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
Next post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ครูและนักเรียนร่วมกันทำ”ขนมดอกจอกนะจ๊ะ”