โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียน ณ วัดบ้านทวน และวัดสระแก้ว เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันจันทร์ ที่ 11 ก.ค.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียน ณ วัดบ้านทวน และวัดสระแก้ว เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

You may also like...