โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ โดยท่าน ผอ.ชีวรัตน์ พลบำรุงและคณะครูรับมอบเงินเยียวนักเรียนติดเชื้อCOVID-19

เมื่อวันที่ 17 สิงหา […]

โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ

เมื่อวันที่ 30 มิถุน […]