โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพงษ์ศักดิ์ วรบุตร ที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพงษ์ศักดิ์ วรบุตร ที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

Previous post วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ จัดกิจกรรม “การคัดแยกขยะ” เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้อง
Next post โรงเรียนวัดทุ่งสมอ