โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ (SP Center)ชุดที่ 6 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 1 ได้เข้ามาตรวจประเมินห้องเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนวัดบ้านทวน

วันอังคาร ที่ 19 ก.ค […]

โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

18 กรกฎาคม 2565 นายบ […]