กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

นำโดยนายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร และวัดดอนตาลเสี้ยน การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีอันดีงามและปลูกฝังคุณธรรมที่ดีให้กับนักเรียน

You may also like...