โรงเรียนวัดเบญพาด ”เข้ารับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ”(19ก.ค.65)

การประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนวัดเบญพาด
ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ พนมทวน 1(SP Center พนมทวน1)สพป.กาญจนบุรี เขต2
วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนวัดเบญพาด เข้าร้บ การประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ พนมทวน 1 (SP Center พนมทวน1) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับโรงเรียน

  1. ห้องเรียนคุณภาพ ระดับปฐมวัย
  2. ห้องเรียนคุณภาพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Previous post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหินฉบับเดือนกรกฎาคม 38/2565
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ (SP Center)ชุดที่ 6 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 1 ได้เข้ามาตรวจประเมินห้องเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนวัดบ้านทวน