ค่ายฝึกไทรโยคได้มีกำหนดการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ฝึกของกองทัพบก

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

ค่ายฝึกไทรโยคได้มีกำหนดการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ฝึกของกองทัพบก เนื่องในวันสถาปนาค่ายฝึกไทรโยค ปีที่40 โรงเรียนบ้านหลุมหินโดยนายสมชาย ธรรมวิมลศิริตัวแทนครู นำตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเข้ารับมอบทุน ณ ค่ายฝึกไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ทางโรงเรียนและนักเรียน ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ค่ะ

Previous post การประเมินโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ
Next post โรงเรียนวัดบ้าทวน ขอรายงานความคืบหน้าในการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์