โรงเรียนวัดพังตรุรับการนิเทศติดตาม วิธีการสอนที่สร้างพลังการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดพังตรุได้เชิญ ท่านพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ มาติดตามนิเทศและพูดคุย กับ ผอ.สุรีพร บำรุงชล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนางสาวชัญญา สังขฤทธิ์ และนางสาวนิษฐดา ง่วนสำอางค์ ครูโรงเรียนวัดพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ในประเด็นวิธีสอนที่สร้างพลังการเรียนรู้ด้วยทฤษฏี communicative language teaching (CLT) และร่วมกัน PLC แลกเปลี่ยนความคิดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอขอบคุณ ท่านพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ที่ให้คำแนะนำสำหรับวิธีสอนสร้างพลังการเรียนรู้นครั้งนี้ด้วยค่ะ

You may also like...