เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหลุมหิน ออกให้บริการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหิน

วันที่ 22 ก.ค.2565 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหลุมหิน ออกให้บริการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหิน โดยฉีดวัคซีนคอตีบบาดทะยัก(dT) เด็กนักเรียนชั้นป.6 จำนวน 31 คน และตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้น อ.2 – ป.6 จำนวน 160 คน

โรงเรียนบ้านหลุมหินขอขอบคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหลุมหินไว้ ณ โอกาสนี้

You may also like...