เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหลุมหิน ออกให้บริการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหิน

วันที่ 22 ก.ค.2565 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหลุมหิน ออกให้บริการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหิน โดยฉีดวัคซีนคอตีบบาดทะยัก(dT) เด็กนักเรียนชั้นป.6 จำนวน 31 คน และตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้น อ.2 – ป.6 จำนวน 160 คน

โรงเรียนบ้านหลุมหินขอขอบคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหลุมหินไว้ ณ โอกาสนี้

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ทำการวัดความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2565
Next post ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2