ประเมินความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา

ประเมินความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา

Previous post วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
Next post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Classroom ประจำปีการศึกษา 2565