Previous post ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
Next post วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)