ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานมาตรฐานโรงเรียน สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และติดตามโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น. ผอ.เกณิกา ชัยวัฒน์ และคณะครู ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และติดตามโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2

You may also like...