โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต 1

วันศุกร์ 22 กรกฎาคม 2565 นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก พร้อมด้วยคณะครู และ สภานักนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีครูอมรรัตน์ กระต่าย สาธิตการจัดการเรียนการสอนบูรณาการรูปแบบโครงงานคุณธรรม และ ลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ (MOU) ระหว่างโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) และ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ขอขอบคุณท่านผอ.สันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา มา ณ โอกาสนี้

You may also like...