โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Classroom ประจำปีการศึกษา 2565

การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้

Previous post ประเมินความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
Next post การประเมินงานระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน เเละครูต้นเเบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565